Auto kliimaseadmete täitmine

Kasutatav külmaine on R134a.

Hind: 40.- € (kuni 750g külmainet)

+5.- € iga lisatud 100g eest.

Tehtavad tööd:
  • kasutatud külmaine ja õli eemaldamine süsteemist
  • niiskuse eemaldamine
  • vaakumtest lekete leidmiseks
  • uue külmaine, õli ning värvaine lisamine

Kasutatav seade Robinair AC 690-Pro

Autokliima töö skeem